Hoia loodust,
kasuta taastuvatest allikatest pärit elektrit!