Liitumistasu arvutamise metoodika

Loo Elekter AS-i elektriv천rguga liitumistasu ja tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika
Elektrituruseaduse 짠 71 lg 1 p-d 1 ja 2 s채testavad, et v천rguteenust osutav v천rguettev천tja v천tab tasu vastavalt a) v천rguga 체hendamise eest ja b) tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise eest.
1.혻혻혻혻혻 M천isted
1.1혻혻 Liituja 벬 tarbija, tootja, liinivaldaja v천i teine v천rguettev천tja, kes taotleb oma elektripaigaldise 체hendamist v천rguga v천i tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmist.
1.2혻혻 Liitumine liituja elektripaigaldise jaotusv천rguga 체hendamine.
1.3혻혻 Liitumisleping liitumise v천i tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise kohta Loo Elekter AS ja liituja vahel kirjalikus v천i kirjalikku taasesitamist v천imaldavas v천i elektroonilises vormis 혻s천lmitav leping.
1.4혻혻 Liitumistasu liituja poolt v천rguga 체hendamise eest makstav tasu.
1.5혻혻 Elektripaigaldis on elektriseadmete ja -juhtide statsionaarselt paigaldatud talitluslik kogum.
1.6혻혻 Elektriv천rk Loo Elekter AS-le kuuluv elektripaigaldis v천i selle osa, mis sisaldab 0,4 – 10 kV 천hu- ja kaabelliine ning 10/0,4 kV alajaamu.
1.7혻혻 Tarbimistingimused pinges체steem, v천rgu체henduse l채bilaskev천ime amprites v천i lubatud v천imsus kilovattides, liitumispunkti asukoht ja m천천tepunkti v천i 뱎unktide asukoht.
1.8혻혻 Tootja isik, kes soovib toota v천i toodab elektrienergiat 체he v천i mitme tootmisseadme, sh elektrituulikute abil.
1.9혻혻 Tootmistingimused pinges체steem; lubatud v천rku antav vool amprites v천i lubatud v천rku antav v천imsus kilovattides; liitumispunkti asukoht ja m천천tepunkti v천i 뱎unktide asukoht; tootmisseadmete arv, t체체p ja v천imsus; kaitse- ja juhtimisautomaatika konfiguratsioon ning s채tted; m천천teseadmete funktsionaalsus.
1.10혻혻혻 Arendusinvesteering investeering, mille teostamine finantseeritakse reguleeritavate v천rgutasude kaudu ning mille raames soetatud p천hivara l체litatakse reguleeritava vara hulka.
2.혻혻혻혻혻 횥ldp천him천tted
2.1혻혻 Loo Elekter AS kui v천rguettev천tja arendab v천rku oma teeninduspiirkonnas viisil, mis tagab v천imaluse j채rjepidevalt osutada 천igusakti ja tegevusloatingimuste kohast v천rguteenust v천rguga 체hendatud tarbijatele, tootjatele, liinivaldajatele ja teistele v천rguettev천tjatele, arvestades nende p천hjendatud vajadusi ning 체hendada v천rguga oma teeninduspiirkonnas asuva turuosalise n천uetekohane elektripaigaldis.
2.2혻혻 Liitumistasu v천i tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasu hulka arvatakse uue tarbimis- v천i tootmisv천imsuse 체hendamiseks v천i olemasolevate tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmiseks vajalikud kulud, sealhulgas uute elektripaigaldiste ehitamise ja olemasolevate elektripaigaldiste 체mberehitamise kulud.
2.3혻혻 Liitumistasu arvutatakse eraldi igale konkreetsele liitumisele l채htudes seejuures iga konkreetse liitumisega seotud p천hjendatud kuludest.
2.4혻혻 Liitumis- ja tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasu arvutamisel arvestatakse perspektiivsete liitujate ning juba liitunud v천rgu kasutajate tarbimis- v천i tootmisv천imsuse suurendamisega, v천ttes sealjuures arvesse 혻konkreetse piirkonna arengukavasid ja planeeringuid.
2.5혻혻 Tasude arvutamisel l채htutakse turuosaliste v천rdse kohtlemise printsiibist ning arvutatakse k천ikidele sarnastes tingimustes olevatele liitujatele tasud 체htsest printsiibist l채htudes.
2.6혻혻 Madalpingev천rguga liitumisel v천etakse mitme samaaegse liituja korral liitumistasu arvutamisel aluseks k천ikide liitujate soovitud liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summa, kusjuures 체he liituja liitumistasu m채채ratakse proportsionaalselt vastava liituja soovitud peakaitsme suuruse j채rgi k천ikide liitujate soovitud liitumispunktide kaitsmete nimivoolude summast.
2.7혻혻 Tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasu v천rdsustatakse liitumistasuga ja m채채ratakse vastavalt tegelikele kuludele, arvutades vastavate tingimuste muutmise tasu eraldi igale tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmisele.
2.8혻혻 Liitumis- ja tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasule lisandub liitumislepingu menetlustasu. Menetlustasu arvestab keskmisi kulutusi, muuhulgas: liitumispunkti asukoha m채채ramiseks; liituja soovi t채psustamiseks; tehnilise lahenduse koostamiseks, liitumispakkumise ja vajadusel tehniliste tingimuste v채ljastamiseks; liitumislepingu s천lmimiseks ja arve v채ljastamiseks; vajadusel hanke korraldamiseks ja lepingu s천lmimiseks t철철v천tjatega.
2.9혻혻 Arenduskohustuse raames teostatavad investeeringud on investeeringud (Arendusinvesteering), mille eesm채rgiks on tagada elektriv천rguv천rgu selline 체lesehitus, mis tagab elektriv천rgu varustuskindluse ja s채ilimise ning v천imaldab uutel liitujatel liituda v천rguga ja liitunud tarbijatel muuta tarbimistingimusi. Arenduskohustuse raames teostatavaid investeeringuid ei l체litata liitumis- ega tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise tasudesse.
2.10혻혻혻 Liituja elektripaigaldise 체hendamisega v천i tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmisega seotud elektriv천rgu osa konfiguratsiooni ja tehnilised parameetrid m채채rab Loo Elekter AS l채htudes optimaalseimast ja efektiivseimast lahendusest, arvestades seejuures ka head inseneritava ja v천imalusel Liituja soovidega.
2.11혻혻혻 Uue liituja liitumine toimub hiljemalt 12 (kaheteistk체mne) kuu jooksul ning juba liitunud v천rgu kasutaja tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmine toimub hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul alates liitumis- v천i tarbimis- v천i tootmistingimuste muutmise lepingu s천lmimisest ja lepinguj채rgse ettemaksu tasumisest. Nimetatud t채htaeg v천ib pikeneda Loo Elekter AS-st s천ltumatutel p천hjustel.
2.12혻혻혻 Kui tegelik liitumistasu maksumus kujunes v채iksemaks kui liituja poolt tasutud, siis Loo Elekter AS maksab liitujale tagasi makstud ja tegeliku liitumistasu maksumuse vahe. Kui tegelikud kulutused 체letavad liitumistasu, tasub liituja t채iendavalt tegeliku liitumistasu maksumuse vahe.
2.13혻혻혻 Tarbimis- v천i tootmisv천imsuse v채hendamisel tasu ei v천eta. Samuti ei v천eta tasu kui liituja on vahepeal tarbimis- v천i tootmisv천imsust v채hendanud, kuid soovib taastada endise v천imsuse ja vaba v천imsus on olemas.
/* lisa pealkirja jaoks '' sisse Uudised */